Wat zijn de buurlanden van Suriname?

Welke 3 landen liggen rond Suriname?

De republiek heeft een oppervlakte van 163.820 km², een kustlijn van 386 km en grenst aan Brazilië, Guyana en Frans-Guyana.

Wat is de hoofdstad van Suriname?

Wat is in aantal de grootste bevolkingsgroep in Suriname 12 letters?

Bewoners van Suriname

Vanaf 1873 kwamen Hindoestanen het land binnen als contractarbeiders; zij vormen nu de grootste bevolkingsgroep (27,4 procent). Zo kwamen vanaf 1890 Javanen naar Suriname (nu 14,6 procent). Eerder waren al de eerste Chinezen ‘ingevoerd’ voor plantagearbeid.

Hoeveel procent van Nederland is Surinaams?

Personen van Surinaamse herkomst maken 2,1 procent uit van de Nederlandse bevolking. Ze wonen vooral in de Randstad. Hun aandeel is het grootst in Almere, waar in 2015 één op de negen inwoners van Surinaamse komaf is.

THIS IS IMPORTANT:  Question: Which is the environmental issues of Latin America?